„Ikiteisminis ginčų su muitine sprendimas Lietuvoje: teisinio reglamentavimo raida, problemos ir perspektyvos“

Jun 2013, Social Transformations in Contemporary Society 2013 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online); http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/130-140.pdf

Continue Reading„Ikiteisminis ginčų su muitine sprendimas Lietuvoje: teisinio reglamentavimo raida, problemos ir perspektyvos“

„Europos Sąjungos šalių mokesčių sistemų raidos tendencijos pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu (2008–2012 m.)“

Oct 2013, Societal innovations for global growth: research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai No. 1(2). ISSN 2335-2450; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Europos Sąjungos šalių mokesčių sistemų raidos tendencijos pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu (2008–2012 m.)“

„Muitų teisės raida Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą: dešimties metų patirtis“

Jun 2014, Social Transformations in Contemporary Society 2014 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISBN 9789955196662; http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2014/08/STICS_2014_2_80-92.pdf

Continue Reading„Muitų teisės raida Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą: dešimties metų patirtis“

„Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos tarptautinės prekybos probleminiai aspektai Lietuvos teisminėje praktikoje“

May 2015, Practice and research in private and public sector -2015: 5th international scientific conference: conference proceedings. ISSN 2029-7378; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos tarptautinės prekybos probleminiai aspektai Lietuvos teisminėje praktikoje“

„Muitų teisinio reguliavimo problemos tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos, Rusijos ir Kinijos: Lietuvos teismų praktikos analizė nuo 2010 m.“

Jun 2015, Social Transformations in Contemporary Society 2015 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online); http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2015/07/STICS_2015_3_81-98.pdf

Continue Reading„Muitų teisinio reguliavimo problemos tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos, Rusijos ir Kinijos: Lietuvos teismų praktikos analizė nuo 2010 m.“

„Švelniosios teisės priemonių taikymas tarptautinėje ekonominėje teisėje: įžvalgos dėl Lietuvos praktikos teisinio muitų reglamentavimo srityje“

Jun 2016, Social Transformations in Contemporary Society 2016 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online) http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2016/07/STICS_2016_4_97-108.pdf

Continue Reading„Švelniosios teisės priemonių taikymas tarptautinėje ekonominėje teisėje: įžvalgos dėl Lietuvos praktikos teisinio muitų reglamentavimo srityje“

„Importuotų kuro produktų apmokestinimas: teisiniai bei ekonominiai PVM ir kitų importo mokesčių sukčiavimo problemų sprendimo būdai ES ir Lietuvos Respublikoje“

Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus]; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Importuotų kuro produktų apmokestinimas: teisiniai bei ekonominiai PVM ir kitų importo mokesčių sukčiavimo problemų sprendimo būdai ES ir Lietuvos Respublikoje“

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisiniai klausimai kovojant su sukčiavimu importo mokesčių ir importo PVM srityje: Lietuvos pavyzdys“

Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus]; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisiniai klausimai kovojant su sukčiavimu importo mokesčių ir importo PVM srityje: Lietuvos pavyzdys“

„Taisyklių, reglamentuojančių importuojamų prekių muitinės kilmės įrodinėjimą, taikymas tarptautinėje prekyboje: probleminiai aspektai Lietuvoje“

Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus]; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Taisyklių, reglamentuojančių importuojamų prekių muitinės kilmės įrodinėjimą, taikymas tarptautinėje prekyboje: probleminiai aspektai Lietuvoje“