Projektai

advokato kontora GVLEX

01

Dalyvavimas projekte

„Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, mokymo kursų”

Vykdytame Vytauto Didžiojo universiteto ir Socialinių mokslų kolegijos (Lietuva) bei Muitinės praktikų asociacijos, skirtame sukurti bei parengti. Medžiagą (2020 – 2021 m.), mokymų kursų dalies parengimas. Prieiga Internete (lietuvių k.):

02

Dalyvavimas projekte (eksperto pareigose)

„Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo programose / CRITHINKEDU“

(„Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula / CRITHINKEDU“), Nr. 2016-1_PT01-KA203-022808 (2016 – 2017 m.). Prieiga Internete:

03

Dalyvavimas ES finansuojamame teisiniame tyrime dėl PVM reguliavimo ES/PVM sukčiavimo prevencijos ES ir jos valstybėse narėse 

„Tarptautiniai kovos su sukčiavimu PVM bei jos prevencijos srityje mokymai, kaip ES finansinio stabilumo rėmimo priemonė“

(„International Anti-Fraud Training of VAT Fraud Prevention as EU’s Financial Stability Support Measure“) Nr. OLAF/2016/D1 /017 (2016). Prieiga internete: