Leidiniai

advokato kontora GVLEX

Naujausios publikacijos

Gediminas Valantiejus, Muitų teisinis reguliavimas: monografija

(Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2019), 576 p.

Gediminas Valantiejus, Muitų teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje prekyboje tarp ES ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos: daktaro disertacija

(Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2019), 586 p.

Gediminas Valantiejus ir kt.., VAT fraud prevention in EU [PVM sukčiavimo prevencija ES]

(Vilnius, Lietuva: Mykolo Romerio Universitetas, 2016), 91 p.