Apie mus

advokato kontora GVLEX

Dr. Gedimino Valantiejaus

Advokatas dr. Gediminas Valantiejus jau daugiau nei 20 metų dirba praktinį teisinį darbą viešajame ir privačiame sektoriuje (privati praktika nuo 2013 m.) bei atstovauja fizinius ir juridinius asmenis, gindamas jų teises ir teisėtus interesus mokestiniuose ginčuose (įskaitant ginčus su muitine), administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose, civiliniuose ginčuose taip pat kitose su verslo ar asmenine veikla susijusiose srityse (pvz. darbo teisės), teikia išvadas, rekomendacijas, konsultacijas bei rengia procesinius dokumentus (nuo 2021 m. spalio mėn. – Dr. Gedimino Valantiejaus advokato kontoroje GVLEX).

Vykdydamas šią veiklą advokatas yra sukaupęs itin plačią bei kompleksinę praktinę patirtį mokestinių bei muitinės ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais srityje tiek ir valstybės institucijose (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir Baltijos šalyse bei Lietuvoje gerai žinomose advokatų kontorose („Motieka ir Audzevičius“; „ILAW LEXTAL“), taip pat Muitinės praktikų asociacijoje. Įgyta praktinio darbo patirtis leidžia pasiūlyti ir kompleksinius sprendimus kitose viešosios bei privatinės teisės srityse ir bylose, ypač administraciniuose ginčuose su valstybės (savivaldybių) institucijomis.

Siekdamas užtikrinti teikiamų teisinių paslaugų kokybę bei profesinę kompetenciją, advokatas 2019 m. Mykolo Romerio universitete sėkmingai apgynė teisės mokslo krypties disertaciją, taip pat nuo 2012 m. dėsto(-ė) jame bei kitose aukštojo mokslo įstaigose. Akademinės veiklos sritys apima tarptautinę ekonominę ir prekybos teisę, ES ir nacionalinę mokesčių ir muitų teisę, tarptautinės prekybos apmokestinimą, administracinio proceso ir procedūrų klausimus ir kitus susijusius dalykus.

Viena iš advokato specifinių bei unikalių specializacijos sričių yra muitų (muitinės) teisė bei importo mokesčių (įskaitant PVM ir akcizus) klausimai, kurią plėtojant yra parengta kol kas vienintelė (šioje srityje) Lietuvoje teisės mokslo krypties disertacija bei išleistas vadovėlis/studija „Muitų teisinis reguliavimas“ (2020 m.), publikuota daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių, reguliariai dalyvaujama ES institucijų atliekamų importo mokesčių mokslinių tyrimų projektuose. Advokatas taip pat reguliariai veda mokymus (yra MB „Mokymų klubas“, „Countline“ bei kitų mokymų organizatorių lektorius) ir skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Šiuo metu advokatas dr. Gediminas Valantiejus taip pat yra ir praktinių leidinių mokesčių bei muitų teisės specialistams („Muitų teisė praktikams“, „Customs Compliance and Risk Management“) redaktorius bei Muitinės praktikų asociacijos narys (nuo 2019 m.).

Atsiliepimai