Paslaugos

advokato kontora GVLEX

English Tax form sa970 Tax return for trustees of registered pension schemes from HM revenue and

01

Teikiamos paslaugos

Fizinių bei juridinių asmenų atstovavimas ir procesinių dokumentų rengimas mokestiniuose ir muitinės ginčuose Lietuvos Respublikos teismuose, Mokestinių, Administracinių ginčų komisijoje, mokesčių administratoriaus (Valstybinės mokesčių inspekcijos, muitinės) įstaigose, taip pat ES institucijose (ES teismai, Komisija ir kt.); teisinė pagalba atliekamų mokestinių patikrinimų ir tyrimų metu; išvadų, rekomendacijų konsultacijų, studijų, išaiškinimų dėl apmokestinimo ir galimų mokestinių rizikų teikimas, paklausimų mokesčių ir muitų klausimais ruošimas.

Licensed Approval Authority Permission Conept

02

Teikiamos paslaugos

Atstovavimas administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose su valstybės (savivaldybių) institucijomis dėl kitų viešosios teisės reguliuojamų klausimų (nuobaudos, sankcijos, leidimų, licencijų išdavimas, valstybės bei ES paramos skyrimas bei administravimas ir kt.).

Lawyer is providing information about the client's trial at the lawyer office.

03

Teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba kitose su juridinių ir fizinių asmenų verslo ir asmenine veikla susijusiose srityse (dėl civilinės, darbo teisės reguliuojamų klausimų), atstovavimas (pagal poreikį) civiliniuose, darbo ginčuose, procesinių dokumentų, sutarčių, pretenzijų, raštų bei kitų teisinių dokumentų parengimas.

Consultation and conference of professional businesswoman and Male lawyers working and discussion

04

Teikiamos paslaugos

Išorinių bei vidinių mokymų mokesčių ir muitų klausimais vedimas bei organizavimas, ekspertinio pobūdžio studijų dėl planuojamos ekonominės/verslo veiklos apmokestinimo ruošimas.