„Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos tarptautinės prekybos probleminiai aspektai Lietuvos teisminėje praktikoje“

May 2015, Practice and research in private and public sector -2015: 5th international scientific conference: conference proceedings. ISSN 2029-7378; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus