„Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos tarptautinės prekybos probleminiai aspektai Lietuvos teisminėje praktikoje“

May 2015, Practice and research in private and public sector -2015: 5th international scientific conference: conference proceedings. ISSN 2029-7378; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos tarptautinės prekybos probleminiai aspektai Lietuvos teisminėje praktikoje“

„Muitų teisinio reguliavimo problemos tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos, Rusijos ir Kinijos: Lietuvos teismų praktikos analizė nuo 2010 m.“

Jun 2015, Social Transformations in Contemporary Society 2015 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online); http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2015/07/STICS_2015_3_81-98.pdf

Continue Reading„Muitų teisinio reguliavimo problemos tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos, Rusijos ir Kinijos: Lietuvos teismų praktikos analizė nuo 2010 m.“

„Švelniosios teisės priemonių taikymas tarptautinėje ekonominėje teisėje: įžvalgos dėl Lietuvos praktikos teisinio muitų reglamentavimo srityje“

Jun 2016, Social Transformations in Contemporary Society 2016 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online) http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2016/07/STICS_2016_4_97-108.pdf

Continue Reading„Švelniosios teisės priemonių taikymas tarptautinėje ekonominėje teisėje: įžvalgos dėl Lietuvos praktikos teisinio muitų reglamentavimo srityje“

„Importuotų kuro produktų apmokestinimas: teisiniai bei ekonominiai PVM ir kitų importo mokesčių sukčiavimo problemų sprendimo būdai ES ir Lietuvos Respublikoje“

Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus]; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Importuotų kuro produktų apmokestinimas: teisiniai bei ekonominiai PVM ir kitų importo mokesčių sukčiavimo problemų sprendimo būdai ES ir Lietuvos Respublikoje“

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisiniai klausimai kovojant su sukčiavimu importo mokesčių ir importo PVM srityje: Lietuvos pavyzdys“

Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus]; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisiniai klausimai kovojant su sukčiavimu importo mokesčių ir importo PVM srityje: Lietuvos pavyzdys“

„Taisyklių, reglamentuojančių importuojamų prekių muitinės kilmės įrodinėjimą, taikymas tarptautinėje prekyboje: probleminiai aspektai Lietuvoje“

Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus]; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Taisyklių, reglamentuojančių importuojamų prekių muitinės kilmės įrodinėjimą, taikymas tarptautinėje prekyboje: probleminiai aspektai Lietuvoje“

„Edukologinis požiūris į mokesčių raštingumo ugdymą: prielaidos ir perspektyvos Lietuvoje“

2016 m. gruodžio 9 d., Socialinių mokslų studijos/Societal Studies, 2016, 8(1); DOI:10.13165/SMS-16-8-1-6; ISSN 2029-2244 (online); https://ojs.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/viewFile/4519/4194

Continue Reading„Edukologinis požiūris į mokesčių raštingumo ugdymą: prielaidos ir perspektyvos Lietuvoje“

„Teisiniai Europos Sąjungos bendros prekybos politikos įgyvendinimo aspektai: Lietuvos patirtis ir praktika“

Dec 30, 2016, Economics and Culture, 2016, 13(2); DOI: 10.1515/jec-2016-0008; ISSN (Online) 2256-0173; https://repository.mruni.eu/handle/007/15742

Continue Reading„Teisiniai Europos Sąjungos bendros prekybos politikos įgyvendinimo aspektai: Lietuvos patirtis ir praktika“