„Teisiniai Europos Sąjungos bendros prekybos politikos įgyvendinimo aspektai: Lietuvos patirtis ir praktika“

Dec 30, 2016, Economics and Culture, 2016, 13(2); DOI: 10.1515/jec-2016-0008; ISSN (Online) 2256-0173; https://repository.mruni.eu/handle/007/15742