Mokesčio mokėtojo teisės į PVM atskaitą įgyvendinimo naujovės: aktuali mokestinių ginčų praktika

Gediminas Valantiejus, Mokesčių žinios, 2015, 13 (908).