„Importuotų kuro produktų apmokestinimas: teisiniai bei ekonominiai PVM ir kitų importo mokesčių sukčiavimo problemų sprendimo būdai ES ir Lietuvos Respublikoje“

Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus]; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus