„Muitų teisinio reguliavimo problemos tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos, Rusijos ir Kinijos: Lietuvos teismų praktikos analizė nuo 2010 m.“

Jun 2015, Social Transformations in Contemporary Society 2015 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online); http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2015/07/STICS_2015_3_81-98.pdf