Akcizų mokesčio lengvatos kuro produktams ir jų praktinio taikymo problemos teismų praktikoje

Gediminas Valantiejus, Mokesčių žinios, 2015, 30 (925);