„Europos Sąjungos šalių mokesčių sistemų raidos tendencijos pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu (2008–2012 m.)“

Oct 2013, Societal innovations for global growth: research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai No. 1(2). ISSN 2335-2450; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus