„Ikiteisminis ginčų su muitine sprendimas Lietuvoje: teisinio reglamentavimo raida, problemos ir perspektyvos“

Jun 2013, Social Transformations in Contemporary Society 2013 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online); http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/130-140.pdf

Continue Reading„Ikiteisminis ginčų su muitine sprendimas Lietuvoje: teisinio reglamentavimo raida, problemos ir perspektyvos“

„Europos Sąjungos šalių mokesčių sistemų raidos tendencijos pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu (2008–2012 m.)“

Oct 2013, Societal innovations for global growth: research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai No. 1(2). ISSN 2335-2450; https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus

Continue Reading„Europos Sąjungos šalių mokesčių sistemų raidos tendencijos pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu (2008–2012 m.)“