„Teisingumo principo samprata ir taikymas Lietuvos Respublikos administracinių teismų praktikoje“

Feb 20, 2009 Social Education / Socialinis Ugdymas. 2009, Vol. 9 Issue 20-2, p. 140-152. 13 p. https://www.researchgate.net/profile/Gediminas-Valantiejus