„Muitų teisinio reguliavimo praktinės problemos plėtojant tarptautinę prekybą tarp Lietuvos Respublikos ir Rytų Azijos šalių“

Feb 8, 2017, International Journal of Area Studies: A Journal of Vytautas Magnus University (DE GRUYTER), 2017, 11(2); https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/34311

Continue Reading„Muitų teisinio reguliavimo praktinės problemos plėtojant tarptautinę prekybą tarp Lietuvos Respublikos ir Rytų Azijos šalių“

„Ar ES valstybės narės yra pasirengusios taikyti naująjį Sąjungos muitinės kodeksą: kylančios teisinės problemos nacionaliniu lygmeniu“

Jun 27, 2017, „Economics and Culture“ (DE GRUYTER OPEN, 2017, 14(1), DOI: https://doi.org/10.1515/jec-2017-0006

Continue Reading„Ar ES valstybės narės yra pasirengusios taikyti naująjį Sąjungos muitinės kodeksą: kylančios teisinės problemos nacionaliniu lygmeniu“

„Tarptautinis teisinis lygmuo reguliuojant užsienio prekybą Lietuvos Respublikoje ir jos pokyčiai: lyginamieji ir istoriniai aspektai“

Aug 25, 2017, „Social Transformations in Contemporary Society“; Annual Journal of the Mykolas Romeris University, 2017 (5); https://vb.mruni.eu/object/elaba:23440601 /index.html

Continue Reading„Tarptautinis teisinis lygmuo reguliuojant užsienio prekybą Lietuvos Respublikoje ir jos pokyčiai: lyginamieji ir istoriniai aspektai“

„Tarptautinės muitų teisės šaltinių taikymo problemos Lietuvos teisinėje sistemoje“

publikuota 2017 m. rugsėjo 8 d., Jurisprudencija, 2017, 24 (1), p. 166–189; ISSN 2029–2058 (online); https://repository.mruni.eu/handle/007/14672?locale-attribute=lt

Continue Reading„Tarptautinės muitų teisės šaltinių taikymo problemos Lietuvos teisinėje sistemoje“

„Tarptautinė ES ir Indijos prekyba globalizacijos sąlygomis: praktinių jos reguliavimo problemų ES ir atskirose jos valstybėse narėse analizė“

Dec 12, 2017, „Globalization and its Socio-Economic Consequences“: 17th International Scientific Conference Proceedings (Part VI.), 4th – 5th October, 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic; https://www.lituanistika.lt/content/79346

Continue Reading„Tarptautinė ES ir Indijos prekyba globalizacijos sąlygomis: praktinių jos reguliavimo problemų ES ir atskirose jos valstybėse narėse analizė“

„PPO susitarimų taikymas nacionaliniuose teismuose: pasaulinės ir Lietuvos teisminės praktikos lyginamieji aspektai“

Dec 29, 2017, International Comparative Jurisprudence, Vol 3, No 2 (2017). ISSN online 2351-6674; https://repository.mruni.eu/handle/007/15160

Continue Reading„PPO susitarimų taikymas nacionaliniuose teismuose: pasaulinės ir Lietuvos teisminės praktikos lyginamieji aspektai“