„Tarptautinė ES ir Indijos prekyba globalizacijos sąlygomis: praktinių jos reguliavimo problemų ES ir atskirose jos valstybėse narėse analizė“

Dec 12, 2017, „Globalization and its Socio-Economic Consequences“: 17th International Scientific Conference Proceedings (Part VI.), 4th – 5th October, 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic; https://www.lituanistika.lt/content/79346