„Tarptautinis teisinis lygmuo reguliuojant užsienio prekybą Lietuvos Respublikoje ir jos pokyčiai: lyginamieji ir istoriniai aspektai“

Aug 25, 2017, „Social Transformations in Contemporary Society“; Annual Journal of the Mykolas Romeris University, 2017 (5); https://vb.mruni.eu/object/elaba:23440601 /index.html