„Muitų teisinio reguliavimo praktinės problemos plėtojant tarptautinę prekybą tarp Lietuvos Respublikos ir Rytų Azijos šalių“

Feb 8, 2017, International Journal of Area Studies: A Journal of Vytautas Magnus University (DE GRUYTER), 2017, 11(2); https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/34311