„Tarptautinės jūrų teisės institutų reikšmė ES muitų teisės raidai ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimui: probleminiai aspektai“ iš „XXI amžiaus iššūkiai tarptautinei teisei: Liber Amicorum Sauliui Katuokai“

(red. J. Žilinskas et al.), p. 401-435. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020, ISBN 978-9955-19-995-3; https://repository.mruni.eu/handle/007/17499