Nauji mokymai/seminaras: „Administracinės atsakomybės taikymo už muitų teisės aktų pažeidimus praktiniai aspektai: ką būtina žinoti ir kaip laimėti ginčą teisme?“

Šaltinis: www.customsclearance.net

Visiems tarptautinės prekybos versle dirbantiems bei su muitinės formalumais, prekių importu, eksportu ir/ar tranzitu susiduriantiems asmenims (ypač muitinės deklarantams, tarpininkams bei jų atstovams) neišvengiamai tenka susidurti ir su teisinės (administracinės) atsakomybės taikymo muitinėje rizika. Būtina atkreipti dėmesį, jog pastaruoju metu teismai, praktiškai taikydami naujojo Administracinių nusižengimų kodekso (2017 m. redakcijos) nuostatas, yra pateikę daugelį verslo subjektams aktualių ir neretai palankių išaiškinimų.

Atsižvelgdamas į tai, kartu su muitinės formalumų ekspertais – UAB „MUITA“ (www.muita.lt) – kviečiu į 2021 m. rugsėjo mėn. 28 d. organizuojamus bei mano vedamus mokymus („Administracinės atsakomybės taikymo už muitų teisės aktų pažeidimus praktiniai aspektai: ką būtina žinoti ir kaip laimėti ginčą teisme?„), kurių metu aptarsiu konkrečius aktualios teismų praktikos pavyzdžius bei remiantis teismų pastaraisiais metais nagrinėtomis praktinėmis situacijomis bei juose laimėtomis bylomis, apžvelgsiu esamą atsakomybės pagal atskirus Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius taikymo praktiką bei pateiksiu rekomendacijas į ką reikėtų atkreipti dėmesį ginčytinose situacijose, ginant savo teises bei teisėtus interesus.

Mokymų medžiaga yra atnaujinta ir apibendrinta, atsižvelgiant į naujausią (2020 – 2021 m.) teismų praktiką bei išaiškinimus, kurie reguliariai apžvelgiami leidinio „Muitų teisė praktikams“ „Teismų praktikos“ rubrikoje:

https://www.customsclearance.net/lt/leidiniai

Daugiau informacijos apie mokymus ir informacija registracijai – nuorodoje žemiau:

https://www.muita.lt/mokymai/administracines-atsakomybes-taikymo-uz-muitu-teises-aktu-pazeidimus-praktiniai-aspektai-ka-butina-zinoti-ir-kaip-laimeti-ginca-teisme