Dalinuosi įžvalgomis prekių muitinės kilmės tema naujame leidinio „Muitų teisė praktikams“ numeryje (Nr. 99, 2021)

Dalinuosi nuoroda į šią savaitę (2021.09.06) pasirodžiusį naująjį leidinio, skirto mokesčių, muitų bei tarptautinės prekybos praktikams, – „Muitų teisė praktikams“ (ISSN 2669-2163) 2021 m. rugpjūčio mėn. numerį (Nr. 99, 2021).

Jame, be kitų aktualių klausimų, šį kartą skiriama daug dėmesio prekių muitinės kilmės temai. Šia proga leidinio „Teismų praktikos“ rubrikoje publikuojama mano parengta naujausios Lietuvos teismų praktikos mokestinių ginčų bylose dėl prekių muitinės kilmės apžvalga, paremta realia situacija/ 2021 m. liepos mėn. nagrinėta ginčo byla, kuomet Lietuvos Respublikoje buvo apmokestintos į ją grąžintos pirminės ES kilmės prekės.

Kviečiu susipažinti, ypač atsižvelgiant į tai, jog tarptautinės prekybos ir gamybos grandinėms sudėtingėjant, vykstant prekių tiekimams iš įvairių valstybių bei prekių ir jų komponentų gamybą išskaidant keliose valstybėse, būtina atkreipti dėmesį ir į galutinio gaminio/prekės muitinę kilmę – kokia ji bus ir kokiomis mokesčių lengvatomis bus galima pasinaudoti?

Nuoroda į leidinį bei straipsnius:

https://www.customsclearance.net/lt/articles/categories/straipsniai?journal=2&journal_release=167