Dr. Gedimino Valantiejaus

advokato kontora GVLEX

Paslaugos
Dr. Gedimino Valantiejaus

advokato kontora GVLEX

Advokato kontora atstovauja fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos Respublikoje, ginant jų teises ir teisėtus interesus mokestiniuose ginčuose (įskaitant ginčus su muitine), administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose, teikia išvadas, rekomendacijas, konsultacijas bei rengia procesinius dokumentus kitose Jums aktualiose teisės srityse.

Sukaupta 20-ies metų advokato dr. Gedimino Valantiejaus teisinio darbo patirtis, įgyta specializuojantis (tačiau neapsiribojant) mokestinių bei muitinės ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais srityse bei akademinėje veikloje leidžia pasiūlyti ir kompleksinius sprendimus iš esmės visais aktualiais tarptautinės prekybos, muitų ar mokesčių bei muitinės veiklos teisinio reguliavimo ar su jais susijusiais klausimais taikant tiek Europos Sąjungos, tiek ir Lietuvos Respublikos teisę, taip pat sprendžiant kitų teisės šakų reguliuojamus klausimus.

apie musautorinės teisės

Svetainėje pateikiamos asmeninės advokato dr. Gedimino Valantiejaus praktinės ir mokslinės nuomonės bei vertinimai, kurios nėra individuali teisinė konsultacija. Visi svetainėje skelbiami tekstai yra saugomi autorinių teisių, be raštiško autoriaus leidimo juos kopijuoti ir publikuoti kituose šaltiniuose draudžiama; svetainėje skelbiamų tekstų citavimui taikomi mokslinių tekstų citavimo taisyklių bei standartų reikalavimai.